OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z ZESPOŁEM RETTA
ul. Goplańska 6b, 02-954 Warszawa
adres korespondencyjny: ul. Białoprądnicka 24d/33, 31-221 Kraków
mail: info@rettsyndrome.pl
www.rettsyndrome.pl

Regon 012677650
NIP: 521-32-18-582
KRS 0000076736
konto bankowe:
Bank Pekao SA, I Oddział w Krakowie, Filia 9
30 1240 1343 1111 0010 0150 1224