PROGRAM WYKŁADU

1. Wstęp do zespołu Retta, charakterystyka i strategie.

2. Budowanie komunikacji - High-Tech i Soft-Tech.

3. Trzy ścieżki budowania komunikacji: czynności codzienne, zabawa i interakcja oraz czytanie dialogowe.

4. Uczenie dziewczynek czytania i pisania.

ub