Susan Norwell
SUSAN NORWELL, magister pedagogiki specjalnej


W ciągu ostatnich 41 lat pracowała z szerokim gronem uczniów, w tym z osobami z zespołem Retta, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ostatnie 30 lat spędziła pracując przede wszystkim z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dziewczynkami z zespołem Retta. Susan jest przeszkolona w zakresie modelu terapii „Floortime” Stanleya Greenspana i określa się jako specjalista-pedagog działający w oparciu o relacje z pacjentem.
Aktualnie Susan skupia się na nauczaniu umiejętności czytania i pisania u dzieci nieposiadających języka werbalnego i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, integrując jednocześnie komunikację wspomagającą i pomoce technologiczne. Udziela konsultacji różnym okręgom szkolnym w zakresie skutecznego nauczania dzieci z zespołem Retta i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także uczestniczy w warsztatach na całym świecie. Susan jest energiczną konsultantką znaną ze swojej szerokiej wiedzy, jak również praktycznych i kreatywnych pomysłów na wspieranie nauki u osób, dla których jest ona dużym wyzwaniem.

Susan jest współzałożycielką platformy e-learningowej Rett University, która umożliwia systematyczne szkolenie dla rodziców i innych osób pracujących z osobami z zespołem Retta. Współpracuje również z fundacją Girl Power 2 Cure, Inc. Ma nadzieję, że w przyszłości bardziej konsekwentne odblokowanie potencjału u osób z zespołem Retta będzie możliwe.

Wykształcenie:

Rok ukończenia 1976 - studia licencjackie - Illinois State University (stopień w pięciu dziedzinach w zakresie Pedagogiki specjalnej)
Rok ukończenia 1984 - studia magisterskie - Northeastern Illinois University, Zaburzenia behawioralne/Pedagogika specjalna wczesnej edukacji

Doświadczenie zawodowe:

1976 - 1980 - Schaumburg, District 54 - Pedagogika specjalna wczesnej edukacji
1980 - 1981 - NSSED - Pedagogika specjalna wczesnej edukacji
1983 - 1986 - NSSED - Program edukacji rodzic-dziecko (Parent-Infant Education (PIE) Program) (0-3)
                     - prowadzenie grup rodziców
                     - praca jako pedagog ds. edukacji rodzic-dziecko (ewaluacje i prowadzenie grup)
                     - 1 rok jako Koordynator Programu PIE
1986 -> Prywatna praktyka
                     - praca na rzecz dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym (głównie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dziewczynki z zespołem Retta)
                     - konsultacja z okręgami szkół publicznych w zakresie integracji, nauki pisania i czytania, zabaw
                     - praktyka i konsultacja w zakresie metody Floortime
                     - międzynarodowe prezentacje na temat pisania i czytania oraz zabaw dla dzieci o specjalnych potrzebach
                     - wiedza specjalistyczna w zakresie dostosowywania programów nauczania i technologii do skutecznej integracji dzieci z autyzmem, ograniczonymi możliwościami
                     fizycznymi i nie posługujących się językiem werbalnym
                     - organizacja i prowadzenie warsztatów w dużych grupach: Zespół Retta, Zabawa a dziecko z autyzmem, Nauka pisania i czytania a dziecko z autyzmem
                     - Nauczanie czytania dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności
2007 - 2008 - Instruktor pomocniczy - Northeastern Illinois University
2008 -> Instruktor samodzielny - Northeastern Illinois University
2008 -> Konsultacja - Manhattan Beach, CA
2010-2014 - Nowozelandzka Konferencja nt. Zespołu Retta (New Zealand Rett Conference) – Główny prezenter
2011 –> Konsultant ds. Technologii - Northeastern Illinois University, Wydział Pedagogiki
Prezenter na corocznej konferencji „Closing the Gap” (Konferencja na temat technologii/Wspomagania komunikacji)
Regularny prezenter na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Zespołu Retta (Rett Syndrome Association)
Prezenter na konferencji stanu Teksas na temat autyzmu (Texas State Autism Conference) (2001-2007)
Prezenter na konferencji „Greenspan Conference” (kwiecień 2001 - konferencja szkoleniowa (Training Conference) oraz listopad 2001 - międzynarodowa konferencja ICDL)
Prezenter - I.S.H.A. (Illinois Speech and Hearing Association)
Prezenter - DeKalb Summer Institute 2005
Prezenter - Houston, Texas, Konferencja AAC 2005, 2006
Prezenter - „AAC in the Mountains” - Park City, Utah (Nauczanie czytania dzieci z autyzmem 2001, 2007)
Prezenter przy Projekcie stanu Illinois na temat autyzmu (Illinois Autism Project) - „Nauczanie czytania dzieci z autyzmem" 2002-2005
Instruktor na warsztatach edukacyjnych: "Nauczanie czytania dzieci z autyzmem oraz zabawy dla dziecka z autyzmem"
Warsztaty: szkoły publiczne w Chicago; Naperville, Illinois; Omaha, Nebraska; Lincoln, Nebraska; 6 regionów w Teksasie; ODU w stanie Virginia
Regularny prezenter dla Starnet i Infinitec na temat: "Autyzm a czytanie, autyzm a zabawa" - 2000, prezentacja wykładów „Eddy Lecture" (2007-08) - Uniwersytet Minnesoty, Deluth
2011 -> Warsztaty/Konsultacja, District 54
2014 Współorganizator Rett University z Girl Power 2 Cure www.Rett-U.org
Szwecja - Konferencja nt. Zespołu Retta (Rett Syndrome Conference) – główny prelegent
Rett UK, Konferencja nt. Zespołu Retta (Rett Conference) – główny prelegent
Instruktor - NEIU Chicago, Il.
Konsultant, District 54, Schaumburg - Niepełnosprawność o niskiej częstości występowania /Autyzm
Warsztaty: CTG, ODU, St. Colletta’s, S.E.D.O.L.
Międzynarodowa konsultacja w zakresie Zespołu Retta
2015 RETT UNIVERSITY
- Konferencja Rett Education UK
- Warsztaty: UK, IRSF, Rett-University
- Konsultant: St Colletta’s, Irving ISD, Manhattan Beach, Saranac Lake
- Rett-U Live – UK, Orlando
2016 RETT UNIVERSITY
Prezenter: Szwecja, Finlandia, Dania, Nowa Zelandia, Australia, Szkolenie: West Coast Series with TobiiDynavox, ISSAC
Konsultacje: UK, 120 godzin terapii